burgerschap

Scholen zijn verplicht aan burgerschapsonderwijs aandacht te besteden. De volgende aandachtspunten zijn van belang bij burgerschap:

  1. Kinderen groeien op in een pluriforme samenleving
  2. Kinderen leren actief deel te zijn van de samenleving: ze leren bij te dragen en ook sociaal een bijdrage te leveren 
  3. Kinderen hebben kennis van en maken kennis met verschillende achtergronden en culturen van leeftijdgenoten

De BM-Academie kan bijdragen aan het vormgeven van burgerschap op school door middel van de training KickFit!, scholing van leerkrachten en teams en het mede uitwerken van beleid. De thema’s van KickFit! (respect, focus, grenzen, vertrouwen, samenwerken, doorzetten, zelfstandigheid en zelfbeheersing) sluiten direct aan bij hetgeen van belang is bij burgerschap.

BM-Academie: bijdragen aan burgerschapsonderwijs