fysiek en mentaal

Jongens leren meer door te ontdekken, door te doen. Meisjes hebben soms meer gedrevenheid. Bij jongens is het belangrijk om eerst in actie te komen, daarna kunnen ze focussen. 

Lauk Woltring (boek: 'Dat maak ik zelf wel uit!?', 6e herziene en aangevulde uitgave, Utrecht 2017) geeft aan dat jongens en meisjes gelijk zijn, maar in ontwikkeling verschillend. Jongens hebben over het algemeen meer behoefte om hun energie te leren kennen. Aandacht voor ruimtelijk fysiek gedrag is nodig. Taal, sociale vaardigheden en empathie ontwikkelen zich volgens Woltring bij jongens later. Bij meisjes gaat de ontwikkeling over het algemeen meer gelijk op. 

Leren door te ervaren met KickFit!

De BM-Academie stimuleert dat opvoeders met elkaar in gesprek blijven over de begeleiding op maat die alle kinderen en groepen, jongens en/of meisjes, verdienen. Met als doel om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Onderken sowieso verschillen tussen kinderen en ga ermee aan de slag!

De BM-Academie laat kinderen/jongeren binnen KickFit! leren door te ervaren. Middels fysieke oefeningen worden verschillende thema’s uitgewerkt. Hierbij leren kinderen/jongeren zichzelf en elkaar beter kennen en worden al doende nieuwe vaardigheden geleerd.