hulp bij leerachterstanden

versie: december 2021

Extra begeleiding om het leren beter te laten verlopen, kan helpend zijn om te komen tot betere resultaten en meer zelfvertrouwen. 

Wij begeleiden kinderen en jongeren door vanuit een beginsituatie en afgestemd op de leerstijl een plan van aanpak vorm te geven. Tijdens de begeleiding staan motivatie, leerstijl, zelfvertrouwen en vorderingen centraal. 

Wij begeleiden bij specifieke leerproblemen en bij leerachterstanden en gaan samen met alle betrokkenen voor maximaal resultaat.

Wij werken op maat en zullen na een intake in afstemming met het kind/de jongere en de ouders/verzorgers een plan van aanpak maken. We gaan in de eerste instantie uit van 5 sessies van 50 minuten.

Tarief: intake gratis, 5 sessies €300, vervolgens €55 per sessie (exclusief btw)