verliesbegeleiding

versie: december 2021

Het verlies van een dierbare door overlijden is een ingrijpende gebeurtenis. Kinderen en jongeren rouwen anders dan volwassenen en schakelen sneller tussen verschillende emoties. Ze rouwen in stukjes. Soms lijkt het alsof ze niet rouwen, of ze vertonen gedrag dat niet als rouwgedrag herkend wordt. Professionele hulp kan uitkomst bieden.

Wij begeleiden kinderen en jongeren die een verlies ervaren in hun leven.

Het kan gaan om verlies bij het overlijden van een dierbare, verlies bij echtscheiding of verlies van gezondheid door ziekte.

Wij werken op maat en zullen na een intake in afstemming met het kind/de jongere en de ouders/verzorgers een plan van aanpak maken. We gaan uit van 5 sessies van 50 minuten.

Tarief: intake gratis, 5 sessies €300 (exclusief btw)