weerbaarheid en zelfvertrouwen vergroten

versie: december 2021

Weerbaarheid gaat over stevig in je schoenen staan en adequaat kunnen reageren op je omgeving met een positief beeld van jezelf. 

Soms is het lastig om je op een goede manier staande te houden in de groep. In sommige gevallen is het belangrijk om hierbij geholpen te worden.

Zelfvertrouwen is de basis om te geloven in jezelf en in wat je kunt bereiken. Zelfvertrouwen kan groeien als je meer zicht hebt op je kwaliteiten en je mogelijkheden. Het is belangrijk om te voelen en te ervaren dat jij er toe doet!

Weerbaarheid en zelfvertrouwen vergroten door fysiek te ervaren is van groot belang om het geleerde te verinnerlijken en werkelijk tot gedragsverandering te komen. Onderzoek laat zien dat ervaren de sleutel is om tot resultaat te komen.

Thema's als grenzen, vertrouwen, samenwerken, doorzetten, zelfstandigheid en zelfbeheersing kunnen aan de orde komen.

Wij werken op maat en zullen na een intake in afstemming met het kind/de jongere en de ouders/verzorgers een plan van aanpak maken. We gaan uit van 5 sessies van 50 minuten.

Tarief: intake gratis, 5 sessies €300 (exclusief btw)