crisismanagement

versie: december 2021

Er zijn omstandigheden waarin externe deskundigheid noodzakelijk is om tot verbetering en versterking van het onderwijs te komen. De BM-Academie biedt mogelijkheden om in korte tijd in kaart te brengen wat er nodig is en is in staat het veranderproces ingang te zetten en te begeleiden.

Voorbeelden:

  • een positieve ontwikkeling en uitstraling van de school
  • de basis op orde
  • uitwerken en in gang zetten van een onderwijskundig verandertraject
  • voldoen aan de eisen van de inspectie