Versterking basisondersteuning

versie: december 2021

Binnen het samenwerkingsverband wordt bepaald wat er onder de basisondersteuning valt. Dat is de ondersteuning die verwacht mag worden op alle scholen die aangesloten zijn bij het betreffende samenwerkingsverband. Het is van belang dat er binnen de school goed zicht is op hoe het ervoor staat. 

De BM-Academie helpt scholen en besturen om zicht op te krijgen op de basisondersteuning en kan daar waar nodig een plan maken en de school begeleiden. Zo kan worden voldaan aan hetgeen van de school gevraagd wordt in het kader van de basisondersteuning.