KickFit! - verlies

versie: december 2021

Door middel van deze KickFit!-variant krijgen kinderen/jongeren begeleiding en ondersteuning na het overlijden van een dierbare of scheiding van de ouders. Met als doel om de gebeurtenis een plek te geven en vanuit hun eigen kracht verder te kunnen.

Voorafgaand aan de begeleiding vindt een intake plaats met als doel het specifiek formuleren van de hulpvraag. Vervolgens vindt begeleiding op maat plaats.


Meer KickFit!

preventief  curatief  beleid