Veiligheid als basis voor leren

versie: augustus 2020

Succes in de huidige onderwijspraktijk vraagt van leerkrachten dat zij kunnen omgaan met verschillen en specifieke ondersteuningsvragen. Het gaat dan over cognitieve vaardigheden maar zeker ook over gedrag. We hebben te maken met de invloed en gevolgen van social media, passend onderwijs, weinig mannelijke leerkrachten en begeleiders en ga zo maar door.

Kinderen en jongeren die zich ontwikkelen tot zelfstandige, zelfbewuste jonge mensen die de baas zijn over hun eigen gedrag en de juiste keuzes kunnen maken, dat gunnen we iedereen. Voor een aantal kinderen/jongeren en groepen vraagt dat om extra aandacht en begeleiding.

BM-Academie: veiligheid als basis voor leren