hometarieven

versie: december 2021

Tarieven

Hoe werken wij met u samen?

U neemt contact met ons op via de contactpagina of telefonisch.

 1. telefonisch consult
  De specifieke  hulpvraag wordt kostenloos in kaart gebracht.
 2. de eerste afspraak
  Verdere afstemming bij voorkeur op uw locatie. Naast kennismaking worden de wensen en de doelen in kaart gebracht. Wanneer samenwerking volgt, worden de kosten van de eerste afspraak in rekening gebracht.
 3. de offerte
  In de offerte komen de volgende onderwerpen aan de orde:
  - startdata van de training
  - looptijd van de training
  - frequentie
  - doelen waaraan gewerkt gaat worden
  - trainingslocatie
  - randvoorwaarden
  - kosten

 

We gaan uit van basisbedragen voor de verschillende activiteiten.

Na de start van de werkzaamheden wordt de factuur naar de opdrachtgever verstuurd. We hanteren in principe een betalingstermijn van 30 dagen. Bij langdurige werkzaamheden zullen afspraken over facturering in gezamenlijkheid worden gemaakt. Zie algemene voorwaarden.