KickFit! - curatief

versie: december 2021

Wanneer er sprake is van handelingsverlegenheid ten aanzien van het managen van de groep en wanneer een impuls van buitenaf en een snelle omwenteling wenselijk is, kan KickFit!-curatief het antwoord zijn.

Mogelijke knelpunten zijn: kinderen voelen zich niet 100% veilig, er zijn veel conflictsituaties, leerprestaties en ontwikkeling komen onder druk te staan, er zijn veel kinderen met een speciale hulpvraag, het is een grote klas, de leerkracht is handelingsverlegen op het gebied van moeilijk verstaanbaar gedrag, er heerst onvrede bij ouders, het basisklimaat op school is niet stevig genoeg.

Voorafgaand aan KickFit!-curatief vindt een uitgebreide intake plaats. Wat is de kern van de problematiek? Het is belangrijk dat alle direct betrokkenen, inclusief het team, positief staan ten opzichte van de inzet van KickFit!-curatief.

De trainingen worden op maat samengesteld waarbij de specifieke hulpvraag van de groep leidend is. In principe wordt uitgegaan van een serie van 8 trainingen. Na iedere training wordt binnen 24 uur een terugkoppeling gegeven richting school en krijgt de school input voor terugkoppeling naar ouders. Een ouderavond gekoppeld aan de training is een mogelijkheid.

Wanneer nodig kan het traject worden verlengd met extra trainingen waarbij ingezoomd wordt op de groepsspecifieke thema's.

 


Meer KickFit!

preventief  beleid  verlies