homerecensies en klachten

versie: december 2021

Recensies en hoe te handelen bij klachten

De mix van theorie en praktijk was een goede manier om met het werk van de BM-Academie kennis te maken." "Wederom het bewijs dat bewegen en sport kan worden ingezet bij het verbeteren van het groepsproces en gedrag." "Goed om het zelf te ervaren." Netwerkbijeenkomst directeuren Amsterdam en omgeving

Erik en Bettie, dank voor jullie inzet voor onze huidige groep 7. De kinderen hebben veel geleerd en kunnen zich nu verder ontwikkelen met de opgedane kennis en met de veiligheid van de meester om hen heen. Onze wens is dat de kennis en vaardigheden aan de leerkrachten worden overgedragen zodat het in het groepsgebeuren verankerd wordt. Henny Klein Langenhorst, intern begeleider de Hietweide Twello                                                                                                                 

In onze zakelijke samenwerking heb ik zowel Bettie als Erik ervaren als professioneel, integer, flexibel, enthousiast, open en vakkundig. Ik beveel de BM-Academie dan ook ten zeerste aan. Natascha Nellestein, www.liyanfotografie.com

Er werd de leerlingen een spiegel voorgehouden. De leerlingen werden aan het denken gezet en aan het werk: hoe verander ik mijn gedrag, wat is mijn doel om aan te werken de komende periode. In de praktijk kan teruggekoppeld worden naar afspraken of doelen die gemaakt zijn met de kinderen, gericht op positief gedrag (wat wil je wel laten zien) waardoor het negatieve gedrag minder werd. De groep veranderde duidelijk zichtbaar tijdens de Kickfit! trainingen. Miriam Maat, de Sprenge Emst

KickFit! sluit aan bij onze hulpvraag, omdat de thema’s helder en duidelijk zijn. Er wordt maar een klein deel van de training gepraat en wordt voornamelijk geoefend door middel van sportactiviteiten. Hierbij ontdekken ze al snel, dat je pas iemand kan vertrouwen als hij /zij je grenzen respecteert. De benadering is heel persoonlijk en direct. De kinderen worden vooral op hun eigen gedrag gewezen. Vanaf de eerste training wordt duidelijk gemaakt, dat zij degene zijn die de regie hebben. Voor mij als leerkracht gaf het zelfinzicht. Ik ben enthousiast over de werkwijze en aanpak. Hilde Klunder, de Hietweide Twello

Praten en bewegen zijn hier niet het doel maar het middel. Ze dienen als middel om de kinderen bewust te maken van hun gedrag. Bovendien leren ze hoe ze door onder andere vertrouwen te hebben en op te wekken, focus te hebben en respect te tonen, veel meer kunnen bereiken.  Gerhard Hoogeveen, De Sprenge Emst

Bedankt voor jullie verslag en de positieve feedback. Het was een mooi bruggetje om jullie informatie in de thuissituatie heel concreet te maken. Ik merk dat hij steeds beter leert zichzelf te remmen. Hij was enthousiast toen er wat boksen aan te pas ging komen. Bedankt voor jullie training, duidelijke mails en het zien van mijn mannetje. moeder van deelnemer KickFit! via het CJG

Klachten

De BM-Academie vindt het belangrijk dat de begeleiding naar tevredenheid wordt uitgevoerd. Toch kan het voorkomen dat u, om wat voor reden ook, niet tevreden bent. U hebt dan het recht om een klacht of verbetervoorstel in te dienen. 

Indien u een klacht of een verbetervoorstel heeft dan kunt u deze eerst bespreken met één van de eigenaren. De BM-Academie neemt uw klacht of verbetervoorstel serieus. U mag dan ook binnen 10 werkdagen een reactie van ons verwachten. Als u een melding van een klacht of verbetervoorstel wilt maken dan kan dit door via het contactformulier op de website of rechtstreeks via info@bm-academie.nl contact op te nemen met onze interne klachtenfunctionaris, Bettie Bolderink. 

Indien u ervaart dat er geen bevredigende oplossing geboden wordt, dan kunt u uw klacht kenbaar maken bij een externe klachtenfunctionaris van ZZP Nederland (zie link rechtsonderaan de website). Deze onafhankelijke functionaris treedt op als bemiddelaar tusen u en de BM-Academie.

De stap die hierboven is beschreven is een voorstel. Indien u direct een externe klachtenfunctionaris in wilt schakelen dan kan dat uiteraard ook; via ZZP-Nederland (050-3144344) of info@zzp-nederland.nl.  

Wanneer de klachtenbehandeling door de externe klachtenfunctionaris niet naar een bevredigend resultaat heeft geleid, kunt u een geschil aanhangig maken bij de Geschillencommissie. In het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillenzorg is de BM-Academie bij een erkende geschillencommissie aangesloten (www.degeschillencommissie.nl).