bewegen als middel

beweging in management

beweging in sociale veiligheid

home

versie: december 2021

BM-Academie: begeleiding op maat voor particulieren en instellingen

Voor particulieren en instellingen

  1. Individuele begeleiding: wanneer er hulp nodig is op het gebied van weerbaarheid, zelfvertrouwen, verlies een plek geven en leerachterstanden
  2. Groepsbegeleiding: 
    studiedagen op maat, training met betrekking tot groepsdynamische processen, huiswerkbegeleiding 

Promotiefilmpje

Geniet van het twee minuten durende filmpje!

 

Altijd op maat

Onze begeleiding wordt altijd op maat uitgevoerd, afgestemd op de hulpvraag en gebruik makend van de diversiteit aan begeleidingsmogelijkheden. Het is onze overtuiging dat (fysiek) ervaren leidt tot meer inzicht. Naast de inzet van fysieke elementen wordt gebruik gemaakt van spelmaterialen, creatieve opdrachten en inzichtelijk materiaal bij het ontwikkelen van het leren. Inmiddels kan ook onze hond Onyx deelnemen aan een begeleidingssessie.

Ervaringsleren centraal

Onze sleutelwoorden zijn weerbaarheid en sociale veiligheid. We begeleiden zowel individueel als in groepen en ondersteunen organisaties bij het vormgeven van een sociaal veilige omgeving voor iedereen. Wij gaan uit van ervaringsleren. Naast (fysiek) ervaren is er sprake van bewustwording van gedrag en inzicht door reflecteren. Hierbij is het van belang dat positieve processen in gang worden gezet die leiden tot inzicht en gedragsverandering. In groepsverband wordt gebruik gemaakt van de groepsdynamische processen waarbij aandacht is voor de ontwikkeling van zowel de groep als het individu. De BM-Academie biedt tevens begeleiding rondom rouw en verlies, leerproblemen en leerachterstanden en Life Coaching voor volwassenen om te werken aan persoonlijke vraagstukken. We zijn oplossingsgericht en geloven in de kracht van de combinatie van voelen, beleven, begrijpen en komen tot ontwikkeling en groei.

Omdat de BM-Academie een kleinschalige organisatie is en wij ons bewust zijn van onze expertise, hebben wij uitsluitingscriteria vastgesteld. Het betreft cliënten waarbij sprake is van agressief gedrag, verslaving, depressies en suïcidale gedachten. Wij adviseren dan om contact op te nemen met de huisarts met het doel om passende hulp te vinden.

Bewegen als Middel

KickFit! preventief curatief beleid verlies

Beweging in Management

groei op alle lagen versterking basisondersteuning passend onderwijs crisismanagement interimmanagement

 

wij hebben o.a. gewerkt met

De enige openbare school in Nunspeet
Een regionale SBO-school in Schagen
Eem daltonschool in Wezep
Dalton onderwijs