bewegen als middel

beweging in management

veiligheid en vitaliteit

home

versie: maart 2020

BM-Academie: beweging in sociale veiligheid, zorg en kwaliteit binnen onderwijs

Beweging op alle niveaus

De BM-Academie maakt het verschil als het gaat om het begeleiden van groepen kinderen en professionals binnen onderwijs en zorg. Onze diensten worden zowel preventief als curatief ingezet. Daarnaast bieden we ondersteuning om sociale veiligheid en weerbaarheid beleidsmatig uit te werken. Onze uitgangspunten: Bewegen als Middel en Beweging in Management worden in ons aanbod uitgewerkt. 

BM-Academie in beweging

In het najaar zijn we met ons KickFit!-aanbod te zien in het tv-programma 'Dit is Holland', waarin  innovatieve ondernemers de kans krijgen om iets over hun product te vertellen. 

We zijn erg verguld met ons nieuwe pand aan de Deventerweg 59 te Epse, waar we nieuwe mogelijkheden voor begeleiding kunnen aanboren. Ook kunnen teams of bedrijven die een studiedag willen organiseren of kennis willen maken met ons product bij ons terecht. 
Ons aanbod is uitgebreid!
Individuele begeleiding: 
begeleiding op rouw en verlies, coaching en begeleiding op weerbaarheid en sociale vaardigheid 
Groepsbegeleiding: 
begeleiding/organisatie van studiedagen op maat, training groepsdynamische processen 
 en combinaties van inhoud en ontspanning 

Onderscheidend vermogen

We leggen nadruk op ervaringsleren en inzicht in eigen handelen en de effecten daarvan op jezelf en de omgeving. Onze kracht: we zijn onderwijsversterkers in de breedste zin van het woord. Onze verschillende invalshoeken en expertise binnen (speciaal) onderwijs in verschillende functies zorgt voor een breed blikveld, relativeringsvermogen en doortastend optreden. Het bundelen van onze krachten zorgt voor een unieke samenwerking en een krachtig concept. Onze overtuiging is dat preventief werken veel resultaat en energie kan opleveren. We versterken de organisatie op alle lagen en zoomen in op zowel de dagelijkse praktijk als het leiding geven aan veranderprocessen. 

Bewegen als Middel:  

KickFit! preventief curatief beleid verlies

Beweging in Management:

groei op alle lagen versterking basisondersteuning passend onderwijs crisismanagement interimmanagement

 

wij hebben o.a. gewerkt met

korte toelichting op dit logo