Passend onderwijs

versie: december 2021

In de huidige tijd wordt er nogal wat gevraagd van leerkrachten en begeleiders. Grote klassen, kinderen met specifieke hulpvragen, steeds mondiger wordende kinderen, invloeden van social media, ... Dit kunnen factoren zijn die een groep positief maar zeker ook negatief kunnen beïnvloeden. Het liefst wil iedereen een fijne groep waarin positief met elkaar wordt omgegaan en goed wordt samengewerkt. Maar wat nu als kinderen elkaar pesten, elkaar afleiden, de clown uithangen of sterker nog; als er veel conflicten zijn in of buiten de groep waardoor het basisklimaat onder druk komt te staan en bijvoorbeeld leerprestaties afnemen?

De BM-Academie biedt workshops op maat aan. Mogelijke thema’s:

  • Groepsvorming in de klas: Wat is er nodig voor het creëren van een positieve groep? Hoe kan er bijgestuurd worden? Wat kan er worden gedaan als de groep niet tot rust komt?
  • Verschillende aanpak voor jongens en meisjes: Specifieke behoeftes voor jongens en meisjes in een groepsvormingsproces, hoe ga je daar mee om? Hoe kan er worden omgegaan met meidenvenijn en dominant jongensgedrag?
  • Interventies in lastige klassen
  • Leren observeren door een groepsdynamische bril: Hoe kun je vaststellen wat de oorzaak is van onrust, pestgedrag of onvoldoende presteren? Hoe doorbreek je de negatieve spiraal en hoe stimuleer je een veilige groep?
  • Aan de slag met groepsvorming: praktijkoefeningen