home

versie: december 2021

KickFit!

KickFit! is een door de BM-Academie ontwikkelde aanpak waarbij het accent ligt op ervaringsleren. Weerbaarheid en de ontwikkeling van sociale vaardigheden staan centraal. Fysiek ervaren wordt gekoppeld aan begrijpen. Beweging en sport zijn niet het doel maar het middel om te komen tot het verbeteren van vaardigheden. Ons motto is: "Je hebt altijd een keuze". 

KickFit! gaat niet over het beheersen van de situatie, maar over inzicht in sociale processen. Dat geldt zowel voor (groepen) kinderen als voor de professionals. KickFit! is op dit moment geschikt en uitgewerkt voor groepen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar. KickFit! is geschikt voor het regulier basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en voor (jeugd)zorginstellingen. Aangezien KickFit! altijd op maat wordt aangeboden, bestaan er mogelijkheden voor doelgroepen die niet genoemd zijn, zoals bijvoorbeeld de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Bij KickFit! wordt uitgegaan van de volgende basisthema's:

  • respect
  • focus
  • grenzen
  • vertrouwen
  • samenwerken
  • doorzetten
  • zelfstandigheid
  • zelfbeheersing

De KickFit!-werkwijze is uitgewerkt in een theoretisch en een praktisch naslagwerk: ons Intranet. De scholen die wij begeleiden kunnen toegang krijgen tot dit digitale portaal.

Naast individuele vaardigheden wordt gewerkt  aan het groepsproces en krijgen leerkrachten en begeleiders tools en inzichten ten aanzien van het functioneren van de groep en in relatie hiermee het eigen handelen. De leerkrachten en bij voorkeur de intern begeleider en directeur zijn (in ieder geval deels) bij de trainingen aanwezig.

KickFit! draagt bij aan het beantwoorden van verschillende hulpvragen. Voorafgaand aan de training zal een intake plaatsvinden, waarbij ook concrete afspraken worden gemaakt over inhoud en randvoorwaarden. De invulling van de trainingen en de aanpak zullen worden afgestemd op de specifieke situatie.

 


Er zijn verschillende KickFit! varianten:

preventief  curatief  beleid  verlies