Groei op alle lagen

versie: december 2021

Groepen, teams, stichtingen en samenwerkingsverbanden

De BM-Academie biedt ondersteuning en begeleiding op verschillende niveaus:

  • training van groepen en advies ten aanzien van de begeleiding van groepen op het gebied van weerbaarheid en sociale vaardigheid
  • training, scholing en advies van leerkrachten en teams op het gebied van weerbaarheid en sociale vaardigheid
  • advisering en coaching van de leidinggevenden van de school
  • advisering en begeleiding t.a.v. het vormgeven van beleid rondom sociale veiligheid en burgerschap
  • kwaliteit van onderwijs in kaart brengen en het vormgeven van een plan van aanpak inclusief begeleiding van het verbetertraject

In het geval van coaching worden vooraf duidelijke afspraken gemaakt rondom het omgaan met vertrouwelijke informatie. Deze afspraken zijn transparant voor zowel de gecoachte als de leidinggevende.