Interimmanagement

versie: december 2021

Er zijn situaties denkbaar dat er tijdelijk gebruik wordt gemaakt van een externe directeur. Soms heeft een bestuur behoefte aan iemand die op korte termijn werkzaamheden uitvoert. Mogelijke situaties:

  • Tijdelijke opvulling van een vacature
  • Langdurige ziekte van de directeur
  • Verandermanagement op het gebied van onderwijs, kwaliteitszorg of personeel
  • Crisismanagement door diverse oorzaken

In dat geval kan er een beroep gedaan worden op de BM-academie, die met Erik Kruisselbrink een ervaren, RDO-gecertificeerde directeur in huis heeft, gespecialiseerd in interimmanagement.

Ook voor situaties waarin een interim-intern begeleider nodig is, kunt u bij de BM-academie terecht. Bettie Bolderink is als orthopedagooog en intern begeleider gespecialiseerd op het gebied van zorg en kwaliteit. Zij kan tijdelijk de rol van intern begeleider op zich nemen en tevens op school- en bestuursniveau adviseren ten aanzien van zorg in de meest brede zin van het woord.

Erik en Bettie hebben beide ervaring met het nieuwe toezichtskader van de inspectie en kunnen uw scholen op dit gebied ontzorgen.

Intake

Voorafgaand aan het interim-traject vindt er een uitgebreide intake plaats waarin de behoefte van de opdrachtgever wordt verduidelijkt. Op basis van de intake stellen we een offerte op en na instemming gaan we aan het werk. De intake vormt de basis van de interim-werkzaamheden en wordt na verloop van een aantal weken gevolgd door een plan van aanpak. De voortgang van het plan van aanpak wordt in voortgangsrapportages gevat die u in een afgesproken regelmaat ontvangt.

Focus en betrokkenheid

In onze zoektocht naar oplossingen betrekken wij het team in hoge mate en zoeken naar mogelijkheden bij alle teamleden. In de meeste gevallen  vinden we openingen waardoor medewerkers in hun kracht komen te staan en zich verbinden aan een gezamenlijk doel. Vertrouwen, focus en betrokkenheid zijn voor ons kernwaarden om te komen tot succes. Vertrouwen is hierbij de basis, dus dit zal onderdeel van onze start zijn op elke school. De grote vraag is dan: zijn wij een groep toevallig samenwerkende mensen of hebben we voldoende vertrouwen in elkaar om een team te vormen? Vanuit focus en betrokkenheid trachten we te komen tot een team waarin de leden elkaar versterken, verantwoordelijkheid nemen en in gezamenlijkheid en balans tot fraaie resultaten komen.